Dial Architects is het team van architecten, specialisten en bouwers rond architect Geert LM Pauwels.
Sinds het einde van de jaren negentig ontwikkelen Dial Architects een eigenzinnige en tijdloze architectuurtaal wars van modes en spektakel.
Het spectrum van Dial Architects reikt van bezielde renovaties van woonplaatsen over cocreatieve ontwerpen in het sociale en artistieke veld tot de ontwikkeling van complexe programma’s in de publieke ruimte. Hun respect voor tradities en de geschiedenis van een gebouw en erfgoed staat een doortastende holistische en bio-klimatische aanpak nooit in de weg.

Dial Architects bestuderen grondig de basiselementen van een gebouw zoals het schrijnwerk van een raam, de compositie van een vloer of de textuur van een muur.
Als inspiratie grijpen ze vaak terug naar architecturale oervormen zoals een schuur, een stapelplaats of een beschutting om er dan een eigentijdse interpretatie aan te geven.
Op die manier komen ze tot een heldere architectuur die strak is zonder minimalistisch te worden, tekenen ze geritmeerde ontwerpen met aandacht voor grafiek en bouwen ze materie- en energiebewuste gebouwen die een georganiseerde rust uitstralen

Geert LM Pauwels is een vakman die gedreven wordt door waarden en esthetiek. Geen seriewerk, wel een resolute keuze voor authentiek maatwerk kenmerken zijn werkwijze. Auteurschap betekent voor hem geenszins dogmatisme.
Met zijn mateloze creativiteit weet hij zich als geen ander in te leven in de leefwereld van de bouwheer en de noden van het project te vertalen naar weloverwogen en duurzame ingrepen.

Geert LM Pauwels is niet enkel een architect die schetst en meet, hij is ook een bouwer die dichtbij de uitvoerders staat èn een ambachtsman die zorgvuldig zijn materialen kiest.
Een doorgedreven zoektocht naar duurzaamheid leidt tot een eigen esthetiek waarbij kwalitatieve materialen, energiebesparende technieken en hergebruik elkaar versterken.

Geert LM Pauwels pendelt van periferie naar centrum. Vanuit zijn atelier in een 18de eeuwse pastorie in het landelijke Zwalm bestudeert hij met zijn team het architecturale gebeuren. Hij behoudt de heldere en analytische blik die behoedt voor standaardisering en bewaart ruimte voor het onverwachte.
Pauwels is niet de architect van de grote statements, maar kiest wel voor avontuurlijke concepten en niet voor de hand liggende oplossingen. Een écht sterk idee toont niet hoe slim het bedacht is en hoe mooi het in elkaar steekt. Een goede uitvinding wekt de schijn dat ze er altijd al geweest is, achter haar schijnbare eenvoud en logica gaan vaak maanden onderzoek schuil.
Geert LM Pauwels is de onzichtbare architect van creatieve concepten die achteraf gezien vanzelfsprekend lijken.

CV Geert LM Pauwels

De projecten van Dial Architects zouden niet zo onderbouwd zijn zonder de gewaardeerde inzet van volgende personen in de afgelopen jaren.

Jessika L’Ecluse
Bart Dehaene
Peter Verstraete
Timoty Jacobs
Peter Vandenabeele
Floris De Bruyn
Frederick Verschueren
Michiel De Potter
Len De Paepe
Michèle Geerebaert
Evelien van Kemenade
Mieke Moerman
Sien Declercq
Gieles Verbrugghe
en vele anderen die een bijdrage hebben geleverd.