Bedrijvenpark en woningen, Gent

Bedrijvenpark en ecologische wijk

locatie
Zwijnaarde

bouwheer
NV Villabouw Francis Bostoen
en NV Reyvissche Invest

status
bouwaanvraag en verkavelingsaanvraag-niet uitgevoerd

jaar
2001

Het kantorencomplex is opgevat als een groep van losstaande, identieke paalgebouwen van 5 bouwlagen hoog. De bouwblokken volgen de lineaire structuur van de autosnelweg en de inplanting houdt rekening met de natuurlijke natte vegetatie van beken en poelen.

Door de parkeergarage in een bovengrondse duplex te ontwikkelen, herleiden we het aantal bijkomende parkeerplaatsen op het terrein tot een minimum. De werkvloeren, telkens op drie niveaus, volgen een strak economisch schema: het kolommenraster en gevelraster zijn volgens een doorgedreven modulering ontworpen. Natuurlijke ventilatie, betonkernactivering, daglichtkwaliteit en gebruik van hout als regeneratief materiaal geven het ontwerp een duurzame basis.

Voor de ontwikkeling van het woongebied, gelegen achter de kantorensite, houden we rekening met ecologische en landschappelijk waardevolle elementen, zoals topografie en broedgebieden voor amfibieën en waterplanten. Voor elke woning van deze passieve wijk, voorzien we een kleine, individuele, zuidgerichte tuin en maken we gebruik van een collectief waterbeheer en van passieve energiecaptatie.