Vooruit, Gent - terras en fietsenstalling

Uitbreiding Kunstencentrum Vooruit

locatie
Gent

opdrachtgever
vzw Kunstencentrum Vooruit

status
opgeleverd

jaar
2012-2013

Als eerste fase van het masterplan voor Kunstencentrum Vooruit ontwikkelde DIAL architects een terras en fietsenparking.
Het terras biedt een nieuw stedelijk platform voor ontmoeting en ontspanning. Het gaat actief in dialoog met zijn bezoekers over stadslandbouw, groenintegratie en de buitencultuur die wereldwijd in stedelijke gebieden opgang maakt. Het gebouw biedt ook onderdak aan een fietsenparking voor 400 fietsen die voor iedereen open staat.
De schermvormige wanden van het terras in cortenstaal, opgevat als een opengevouwen stalen handpalm, creëren een microklimaat die de seizoenen voor buitenbeleving verlengen en zorgen voor optimale akoestische omstandigheden voor zowel bezoekers als omwonenden.
Het terras vindt aansluiting met het Grand Café van Vooruit via een monumentale geveldoorbreking en een stijgende tribunetrap, omgeven door een hangende tuin. Als een belvedère en een bruisend stedelijk plein kijkt het terras naar de Gentse Boekentoren, het gebouw Dagblad Vooruit en de auditoria van het UFO gebouw.
De verticale wandtuin, de torentuin en de potbomen tonen aan dat vergroening van de stad mogelijk is, zelfs op versteende plekken.
Doorgedreven prefabricatie van alle onderdelen hebben de bouwtijd van dit project gereduceerd tot 5 maanden. Het gebouw was tijdig klaar en diende als verjaardagscadeau voor de 100-jarige Vooruit in 2013. Sindsdien heeft het terras zijn plaats in het collectieve geheugen van elke Gentenaar verworven.