Het Faunahuis

Demonstratieproject natuurinclusief bouwen

locatie
Perreveld – Brakel

opdrachtgever
Natuurpunt Vlaamse Ardennen

status
opgeleverd

jaar
2020-2023

LEADER-project ‘Faunahuis’ – natuurinclusief bouwen in de Vlaamse Ardennen

In opvolging van de oproep van het Europees plattelandsproject Leader diende Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus een demonstratieproject in over faunavriendelijk bouwen.

Het faunahuis is een demonstratieproject en omvat de omvorming van een leegstaand gebouw tot een demonstratiewoning voor natuurinclusief bouwen.
“Natuurinclusief bouwen” betekent dat bij nieuwbouw, renovatie of verbouwing kansen worden benut om de fauna en flora in en rond een gebouw te behouden én te ontwikkelen. Tegelijk wordt ook aandacht geschonken aan diervriendelijke methoden om dieren (tijdelijk) uit te sluiten dan wel specifieke plaatsen toe te kennen. Het is een vorm van bouwen of verbouwen waarbij natuur en gebouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Dat betekent dat ook rekening wordt gehouden met de omgeving en meer specifiek met de ruimere habitatnoden van verschillende soorten.

Dial architects tekende voor de omkadering van de verbouwing en de inrichting van het huis.
De natuurinclusieve ingrepen werden ontworpen en bedacht door Dirk Criel, conservator van het wondermooie natuurgebied Het Burreken. Het geheel werd door zeer vele vrijwilligers en sponsors uitgevoerd.

Opvallende ingrepen in de bestaande structuur zijn het noorderbalkon, met vleermuizenlammellen, de verschillende nestkastypes die in daken en muren werden ingebouwd, de vleermuiszolder en de habitatwand tegen het schuurtje. De voormalige woning werd duurzaam verbouwd met 100% bio based materiaalgebruik.

Op Faunahuis vind je alvast meer informatie over het project.