Kasteeldomein Poeke

Bouwen van een windschuur op de boerderijsite

locatie
Poeke – Aalter

opdrachtgever
Toerisme Vlaanderen

partner
Kollektif Landscape

status
wedstrijd

jaar
2023

De verschillende functies van de boerderijsite bedden zich in binnen de bestaande landschappelijke structuur van het kasteeldomein van Poeke. Dreven, grachtenstructuren met kleine landschapselementen als wilgenrijen, perceelsrandbegroeiingen en struwelen typeren het omliggende landschap. Het behouden en versterken van deze structuur als landschapskamer vertaalt zich in een serene omgevingsaanleg met respect voor de blauw-groene structuur en de open ruimte as ten zuiden van de site.
Het centrale erf is een multifunctionele pleinruimte en het kloppende hart van de site. Alle functies vinden hun toegang aan het erf, ook het start- en eindpunt van een wandeling/ educatieve rondleiding gebeurt via het erf, heel bewust autovrij in functie van een maximale beleving.

De noordelijke flank van het erf wordt gevormd door de windschuur. Het is een langgerekt volume van 8×32 m met ruime dak oversteken voor passage aan de zuidzijde, gezaagd houtopslag aan noordzijde en overdekte fietsenbergplaats aan oostzijde. Het volume is ondergeschikt aan het bestaande vrijwilligerscentrum en gaat bewust een dialoog aan met zijn grotere broertje door met de as-maat en dakhelling te spelen, waardoor de boerderij als 1 architecturaal ensemble werkt.

We kiezen voor een zelfdragende massiefhouten vakwerkstructuur met kleine overspanningen en beperkte sectie (20cmx20cm) omdat dit ons de mogelijkheid geeft om met niet gecertifieerd nathout te werken van eigen kappingen of ander lokaal hout. Alles wordt zichtbaar verbonden. De structuur wordt ingevuld met stampleem of kalkhennep, een 100% circulair product, dat we combineren met ingestort puin, houtafval, boomstammetjes, holten, gaten, vleermuiskasten, mussenkasten, kortom nestgelegenheden voor insecten, reptielen, vogels, etc, waardoor alle wanden een echt natuurinclusief en educatief karakter krijgen.