Hof ter kammen

Van monumentale vierkantshoeve naar een woon-zorgboerderij

locatie
Pepingen – Halle

opdrachtgever
Geert Staetmans

status
Haalbaarheidsstudie

jaar
2020

Met dit project willen we een maatschappelijk relevante invulling en herbestemming van een beschermd hoevegebouw voorstellen met respect voor de erfgoedwaarden en met behoud van de agrarische activiteit op de site.

Het programma voorziet in een woon-zorgboerderij waar mensen van alle leeftijden met een beperking in familiaal verband min of meer zelfstandig kunnen wonen met grote aandacht voor gemeenschappelijke ruimten en creatieve activiteiten.
Daarnaast voorzien we in zacht toerisme met B&B en een trekkershut in en rond de historische toezichtswoning. Integratie van de agrarische activiteiten maakt het project zelfvoorzienend.

Alle programma-onderdelen zijn geschakeld rondom de centrale binnenkoer.
De gekasseide binnenkoer wordt hersteld met toevoeging van een verkoelende waterpartij en bomen.
Storende toevoegingen worden selectief verwijderd aan de buitenzijde.
5 parabolische openingen worden toegevoegd als een leesbare ingreep met referenties naar het verleden, maar vormgegeven door moderne krachtenlijnen.

Binnen de schuur worden box-in-box houten woonvolumes over slechts 2 bouwlagen ingebracht daar waar de oude loopstallen zich bevinden.
De hooiwagengang blijft monumentaal open tot in de nok: de volle 12 meter met het volledige indrukwekkende houten spant blijft over de volle lengte zichtbaar. De wagengang wordt de centrale ontsluiting van de woningen en de beleving van de monumentale schuur blijft intact.

Op deze manier denken we het pad van behoud door ontwikkeling te bewandelen.