Steegje, Oudegem

Huisvestingsproject

locatie
Oudegem

opdrachtgever
CVBA SH Volkswelzijn

status
opgeleverd

jaar
2011-2015 en 2015-2018

Deze vier rijwoningen, gelegen in de dorpskern van Oudegem maken deel uit van een straatbeluik dat opgenomen is in de lijst van merkwaardig erfgoed en hebben een interessante bouwgeschiedenis achter de rug. Deze 19° eeuwse woningen werden o.a. in de 2de helft van de 20ste eeuw al eens uitgebreid met een halve dak verdieping.

We hebben gekozen voor hergebruik van het bestaande bouwvolume omwille van de architecturale samenhang met het vijfde rijhuisje en het merkwaardig historisch karakter van deze kleine cité. Ook de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de intrinsieke bouwgeschiedenis van het sociale wonen op deze plek zijn argumenten voor deze keuze.
We behielden de buitenmuren en voorzagen ze van een nieuwe structurele invulling. Een kleine dakuitbouw in de vorm van drie dakkapellen moest de stijgende woningoppervlaktebehoefte opvangen. Zo bleef het aantal woonentiteiten op vier.

Het historisch karakter van de cité versterkten we door een grondige gevelrestauratie en een kwalitatieve invulling van de publieke ruimte. De bestaande buitengevel in baksteenparament lieten we kaleien. Het nieuwe houten buitenschrijnwerk in de bestaande gevel werd net als voorheen in een oud dennengroen geschilderd. De dakuitbouw werd afgewerkt met een dakbedekking in zink.

Op het gelijkvloers situeren zich twee grondgebonden éénslaapkamerwoningen, op de verdieping twee duplex-appartementen die via een buitentrap toegankelijk zijn.

Het beluikje wordt vervolledigd met twee nieuwbouwwoningen die het binnenpleintje visueel afsluiten.

Het project speelt in op de steeds stijgende woningbehoeften, zelfs voor heel bescheiden woningen.