Dorpskernherwaardering, Oudegem

Sociale woningbouw als opwaardering

locatie
Oudegem

opdrachtgever
CVBA Volkswelzijn

status
niet uitgevoerd

jaar
2004-2017

De intelligente inschakeling van de ‘sociale woningbouw’ werd de hefboom voor de heroriëntatie en herwaardering van de dorpskern van Oudegem.
Daar waar sociale woningbouw in het verleden gereserveerd werd voor de minder aantrekkelijke – lees goedkopere – stukken grond aan de rand van het dorp of de stad, werd hier voor een zeer centrale locatie gekozen: naast de kerk, op het dorpsplein.
DIAL architects werd als winnaar uitgekozen van de stedenbouwkundige wedstrijd die in 2005 werd uitgeschreven.
De voetprint van het nieuwe bouwblok volgt de oorspronkelijke doorgangen en stegen van de oude bouwblokken en huizen die in de jaren 1980 werden afgebroken. De zigzagvorm van het voorgestelde bouwblok geeft vorm aan de publieke, private en semi-private ruimtes en plooit zich volgens interessante zichtlijnen en gewenste gabariten. Het projectgebied wordt gekenmerkt door smalle en vaak enkel voor voetgangers en fietsers toegankelijke steegjes en paadjes. Via een overdekte doorgang bereikt men de semi-publieke groene binnentuin. Deze intieme tuin sluit goed aan bij het groene binnengebied van de achtertuinen van de omringende woningen. De inplanting van het gebouw verdeelt het terrein in twee verschillende delen, telkens met een andere sfeer en gebruik. Enerzijds is er het kerkplein uitgevoerd in natuursteen en anderzijds een parkeerplein aangelegd in klinkers en afgeboord met brede hagen. Op het snijpunt tussen de twee pleinen staan drie moeraseiken. Het hoogteverschil van ca. 1 meter wordt uitgewerkt met trappen en hellingen.
De voorgestelde oplossing biedt een mooi afgebakende, nieuwe pleinwand, aansluitend aan de heersende kroonlijsthoogten van de woningen en de lijsten van de kerk.