Sint-Jozefkerk, Gent

Herbestemming tot wijkcentrum

locatie
Gent

opdrachtgever
Stad Gent

status
voorontwerp

jaar
2020

De Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat wordt in 2 fases gerenoveerd.
In een eerste fase maken we de crypte en kerk klaar voor gebruik: we voorzien de nodige technieken (elektriciteit, sanitair,…), brengen de toegankelijkheid in orde gebracht en realiseren de basisindeling van de crypte.
In een tweede fase gebeurt, in samenspraak met de beheerder en buurt, de uiteindelijke inrichting van de kerk.

Er werd in het verleden al heel wat input verzameld over wenselijke invullingen voor het gebouw. Op basis daarvan heeft het bureau Dial Architects een eerste concept uitgewerkt voor fase 1. Die plannen voor fase 1 legt de Stad nu voor aan de buurt.