Ontmoetingscentrum, Beernem

N370

locatie
Beernem

opdrachtgever
Gemeente Beernem

status
wedstrijdontwerp

jaar
2000

De bouw van het ontmoetingscentrum en de aanleg van diens onmiddellijke omgeving is het sluitstuk van de gemeentelijke culturele en recreatieve site van Beernem.
Bij de inplanting van het nieuwe gebouw is gestreefd naar een vervlechting met de bestaande infrastructuur, bebouwing en de kleinschalige percelering van het terrein.
Het gebouw sluit aan bij de bibliotheek en het zwembad maar onderscheidt zich door zijn directe gerichtheid naar de N370.
Wij menen dat een dergelijke infrastructuur het draagvlak van de dorpskern ver overstijgt en dat rekening moet gehouden worden met de automobiliteit van de bezoeker. Vandaar ook ‘N370’ als naam van het ontmoetingscentrum als plek op weg naar ergens.

Een overkoepelende hal met dubbelgeknikte dakvorm en transparante sokkel omgordt vier volumes waarin telkens één publieksfunctie wordt ondergebracht: de podiumzaal, de vlakke speelzaal, het cafetaria en de multimedia-zaal.
Door de omvang, klassieke opbouw en volumewerking van de hal verwijst het gebouw naar landelijke typologieën zoals landbouwschuren of opslagplaatsen, kenmerkend voor het gemoderniseerde, kleinschalige Vlaamse platteland.

Het architecturale concept van het gebouw is onlosmakelijk verbonden met zijn bouwtechnische uitwerking: het sterke architectonische beeld ontstaat door een verrassend samenbrengen van vertrouwde typologiëen en wordt gematerialiseerd in gekende, haast ‘banale’ materialen en technieken, die echter zelden een toepassing vinden in ‘cultuurtempels’. Door de spannende materiaalcombinaties en een bijzondere aandacht voor een fijne en eenvoudige detaillering van hun onderlinge samenvoegingen wordt een karaktervol geheel bekomen dat de materialen ‘optilt’ boven hun dagdagelijkse associaties.
Bovendien staat het gebruik van deze vertrouwde bouwtechnieken, waarvan sommige met oorsprong in de industriebouw, borg voor een vlotte en degelijke uitvoering. De eenvoud en de grote herhaling van zelfde elementen en systemen, moeten een snelle uitvoering kunnen garanderen.