Vooruit, Gent - Snoepwinkel

Residenties en inkomzone

locatie
Gent

opdrachtgever
vzw Kunstencentrum Vooruit

status
opgeleverd

jaar
2019

In de laatste fase van het masterplan werden facilitaire- en theatertechnische knopen ontrafeld, een publieksvriendelijk onthaal gecreëerd en kunstenaarsateliers uitgebouwd.

De doelstelling en ambitie was om op het gelijkvloers een heldere leesbare structuur voor de bezoeker aan te brengen, een aantal functies zoals ticket- en onthaalbalie te herlokaliseren en om de huidige smalle toegangszone om te vormen tot een publiek plein in de vorm van een overdekte marktplaats of ‘agora’. Deze ruimte vormt een cruciaal schakelelement tussen de publieke ruimte en het kunstencentrum. Een verdubbeling van de toegangsbreedte ontmijnt het conflict met laden en lossen. Transparantie en doorwaadbaarheid tussen straat, overdekt plein, lobby en overdekte binnentuin zijn de sleutelwoorden.

De uitbreiding van Vooruit met een nieuwe ‘snoepwinkel’ bood een unieke kans om een aantal onontwarbare knopen in de problematische distributie van mensen en goederen en in de stockage van materialen die het gevolg zijn van het alsmaar stijgende succes van Vooruit voor eens en voor altijd op te lossen. Bijkomend bood het de kans de perceptie van ‘kunstencentrum’ opnieuw scherp te zetten en ruimte te creëren om een echte ontvangstzone voor de theaterbezoeker te organiseren.