Repetitiesudio's Muziekcentrum Kortrijk

Repetitieruimten voor koren en groepen

locatie
Kortrijk

opdrachtgever
Stad Kortrijk

status
in aanbesteding

jaar
2020-2025

Het gebouw dateert van 1967 en werd gebouwd om het stedelijk conservatorium te huisvesten, daarnaast was er een concertzaal die tevens als radiostudio kon fungeren en tenslotte was er een vleugel voorzien voor de toenmalige BRT 2 met verschillende redactieruimtes, burelen, 2 opnamestudio’s en archieflokalen.

In 2005 verhuisde Radio 2 naar een nieuw gebouw naast Kortrijk Xpo en nam de lokale werking van het Kortrijkse verenigingsleven zijn intrek in het gebouw. De Concertstudio werd al een eindje gebruikt door zowel het Cultuurcentrum als het Conservatorium.
In 2006 werd door Dial Architects een masterplan opgemaakt dat voorzag in de verbouwing van alle drie de vleugels van het gebouw.
Er werd budget vrijgemaakt om een eerste fase te realiseren, nl. de renovatie van de middenbeuk met de Concertstudio, de loges en backstage ruimtes.
In september 2008 ging de Concertstudio opnieuw open en werd ook het café aangepakt met een tijdelijke inrichting.
In oktober 2009 ging ook de nieuwe concertzaal van De Kreun open, opgetrokken net naast het Conservatorium.
In 2017 werd het Muziekcentrum verbouwd en uitgebreid met een gelijkvloerse ontmoetingsruimte en werden de verdiepingen gereorganiseerd na uitbraak gelijkvloerse toegangen. Deze eerste fase van het masterplan had als doel de grenzen te doen vervagen tussen de drie entiteiten en tot een grote samenhang komen, waarbij alle gebruikers en bezoekers over het volledige scala van mogelijkheden kunnen beschikken.
Einddoel was een hedendaags geïntegreerd centrum van muziekonderwijs, muziekondersteuning en muziekbeleving worden.

Anno 2022 werd het tijd voor de tweede fase van het masterplan: het creëren van een platform met repetitiestudio’s en instrumentenbergingen in de oude kelders en het uitbreiden met een grote oefenzaal voor koren.

We breiden de bestaande configuratie van de 3 bestaande jamboxen uit met 4 nieuwe oefenruimtes in een bestaande kelder, waar voorheen oude ventilatoren stonden.

Naast de nieuwe jamboxen wordt er een ruime koorruimte voorzien. Deze nieuwe zaal van +/- 160m2 wordt volledig ondergronds voorzien, als uitbreiding op de bestaande kelder.
De zaal krijgt een kwaliteitsvolle akoestische afwerking en heeft dezelfde verhouding als het podium van de concertstudio. Op deze manier kan er optimaal gerepeteerd worden.

De zaal is ingericht als een publiek toegankelijke inrichting waar plaats is tot wel 120 personen en heeft twee uitgangen die leiden naar enerzijds een bestaande trappenhal en anderzijds naar een nieuw trappenhuis waar ook plaats is voor een ruime goederen- en personenlift.