Pastorij van Meilegem

Uitbreiding Pastorij Meilegem met bijkomende woonentiteit

locatie
Meilegem – Zwalm

opdrachtgever
Inge Claus

status
opgeleverd

jaar
2017-2022

Uitgangspunt is de waardevolle voormalige 18° -eeuwse beschermde pastorij van Meilegem, gelegen op een heuvelrug, uitkijkend over de schelde vallei.

De authentieke pastorij heeft haar charmes maar ook haar lasten. Comfort in een historische locatie is van ondergeschikt belang en de specifieke woonnoden van de eigenaars kunnen in dit beschermde monument niet volledig ingevuld worden.

Het agentschap Onroerend Erfgoed kon zich in deze visie vinden en heeft haar steun getoond bij het goedkeuren van de omgevingsvergunning.
De opdrachtgevers hebben een familielid met een beperking, die steeds zwaardere zorgen nodig heeft. Met dit woonproject willen ze anticiperen op de zorgnood alsook op hun eigen zorgnoden, voor wanneer ze wat ouder worden.

Zoals wel vaker in Vlaanderen het geval is, was ook deze pastorij verrijkt met een hele reeks ongewenste aanbouwsels, waar onder andere een oud parochiezaaltje in gesitueerd was.

Deze aanbouwsels werden gesloopt en vervangen door een nieuw en ondergeschikt woonvolume, waar zorgwonen op het gelijkvloers mogelijk is, met een integraal toegankelijke badkamer en een slaapkamer op het gelijkvloers.

Met een beperkt palet van architecturale elementen, zoals kroonlijsten, waterlijsten en raamkaders gaan we de dialoog aan met de 18°eeuwse architectuur.
Het bewuste spel van perspectieven dat ontstaat door de facetvorm van het gebouw, doet het gebouw integreren in zijn omgeving en versterkt de pastorij als focuspunt van de site.

Het gebouw is opgetrokken in een houtskeletbouw, vloeren bestaan uit zichtbaar gelaten LVL liggers .

Isolatie en afwerkingslagen zijn bio-based. Dat wil zeggen dat ze uit hernieuwbare bronnen komen. We denken aan houtwolisolatie en cellulose, gerecycleerd uit oude kranten.

Een drielagenplaat in thermowood vuren heeft de houten gevelbekleding een verfijnde uitstraling. Ook het schijnwerk is in hout uitgevoerd. Vloerverwarming met dito warmtepomp en balansventilatie zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Het zachte palet van grijstinten, zinken lijsten, vergrijzend hout sluit aan bij het kleurenpalet van de pastorij.

De verbinding tussen pastorij en nieuwbouw realiseren we d.m.v. een transparante luifel. Deze luifel maakt de interne circulatie tussen de twee gebouwen mogelijk en is volledig beglaasd. Daardoor is een interessant doorzicht mogelijk van de straat naar de tuin.

In het tussenschakelvolume tussen nieuwbouw en de pastorij heeft de opdrachtgever tearoom Amaryllis georganiseerd.

Waar het gebouw vooraan aansluit aan het voorerf, gaat het gebouw achteraan een landschappelijke dialoog aan met het reliëf en met de groene omgeving en stijgt het gebouw op uit het groene grastapijt.

De tuin wordt collectief gebruikt door de twee woonentiteiten en er worden geen scheidende elementen in geplaatst.

In afwachting op de zorgnood , wordt heden de uitbreiding als vakantiewoning uitgebaat. Van zodra de zorgnood intreedt, zullen de rollen omgekeerd worden en zal de oude pastorij wellicht als vakantiewoning worden ingeschakeld. Op deze manier krijgen wonen, zorg en een bescheiden economische activiteit een flexibele, levenslange invulling en behoudt het erfgoed zijn intrinsieke waarden.

Amaryllis