Meubelreeks

zitbank / boekenbank / bankstel

locatie
Gent

opdrachtgever
MAAT

status
in productie

jaar
2004

De ontwikkeling van deze meubelreeks gaat nauw samen met een kritische reflectie over de begrippen gebruik versus bruikbaarheid, constructie versus tektoniek en traditie versus adaptatie.

Alle vormen ontstaan uit één enkele plank, met een welbepaalde doorsnede; alle planken worden vervolgens door middel van groef en veer met elkaar verenigd, om vervolgens als plaatvormige elementen tot de gewenste functie gestapeld te worden. Bijkomende bevestigingen zijn niet nodig aangezien de massa van het meubel voor de nodige stabiliteit zorgt. De meubelen stralen de soliditeit van een gebouw uit.

De keuze van het massief essenhout en een solide constructie zijn een statement tegen het wegwerpen van gebruiksvoorwerpen. Generaties gebruik, misbruik en tenslotte hergebruik zijn ingebakken in het concept. Wat nu als boekenplank staat opgesteld, verhuist later misschien naar de kelder of de zolder om binnen enkele generaties opnieuw bovengehaald te worden.

De meubelen werden geproduceerd en gecommercialiseerd door Maat.