Omgevingsanalyse, Zwalmstreek

Beeldkwaliteitsstudie Dorpshoeves in Zwalm

locatie
Zwalm

opdrachtgever
VZW Vrienden van de Zwalmse Dorpen

status
studiewerk

jaar
2016-2018

“Zwalm, parel in de Vlaamse Ardennen. Het 12-dorpen paradijs waar het goed om wonen, werken en recreëren is.”
Deze slogan vindt zijn oorsprong in de authentieke dorpskernen ingebed in een prachtig heuvelachtig landschap. Deze felgeprezen schoonheid staat sterk onder druk door ingrijpende veranderingen die zonder schroom voorbijgaan aan de ruimtelijke kwaliteit en deze inruilen voor banaliteit. Dorpshoeves, die beeldbepalend zijn voor de gezellige dorpskernen verdwijnen voor onze ogen.

De oudere bevolking ergert zich aan het gebrek aan modernisering terwijl bezoekers en nieuwe bewoners de in de tijd gestolde dorpen, de overwoekerde voetwegen en de oude huizen en boerderijen net naar waarde weten te schatten.

Hoe kunnen we in Vlaanderen een verhoging van het ruimtelijk rendement duurzaam bewerkstelligen? De verdichting van de dorpskernen hoeft geen addagium moet te zijn om duurzaam met ruimte om te springen. Soms is verdichten noodzakelijk maar in andere gevallen moeten historische connotaties en structuren bewaard blijven.

Deze beeldkwaliteitsstudie over Zwalmse dorpshoeves is een aanzet in dit debat en werd ingeleid door vzw Vrienden van de Zwalmse Dorpen, een open collectief dat ijvert voor een kwalitatieve omgang met erfgoed en ontwikkeling in Zwalm.