Freinetschool De Vier Tuinen, Oudenaarde

locatie
Oudenaarde

opdrachtgever
VZW Freinetschool ‘De Vier Tuinen’

status
ontwerp en bouwaanvraag-niet uitgevoerd

jaar
2009

Deze school met 120 kleuters en leerlingen is gehuisvest in een voormalige burgerwoning met private dokterspraktijk. Het huiselijke karakter van de omgeving is één van de grote troeven van het schoolgebouw. Gezelligheid, vertrouwdheid en kleinschaligheid worden als de belangrijkste kwaliteiten bevonden. De grote tuin achterin versterk de huiselijke setting.


De bouwplannen werden opgestart na een uitvoerige survey naar de noden en gebreken van het bestaande schoolgebouw en resulteerde in een masterplan dat gedurende meer dan een jaar werd besproken en aangepast in functie van de opmerkingen van het schoolteam, de ouders en de architecten. Op basis van dit masterplan werd een gefaseerd stappenplan uitgewerkt om tot realisatie over te gaan.

De nieuwe architectuur voor ‘De Vier Tuinen’ moest feestelijk en fantasievol zijn, en daarnaast doelmatig en economisch interessant. Zowel voor de overdekte speelplaats als voor de polyvalente zaal putten we uit een eenzelfde referentiekader: enerzijds de eenvoudige archaïsche typologieën van schuren en boerderijgebouwen, anderzijds zie je er boomhutten en bladerdaken in om onder te schuilen. Een referentiekader dat dicht bij de leefwereld van het kind staat en dat binnen de visie van Freinetschool ‘De Vier Tuinen’ past. De polyvalente ruimte kreeg een opvallende plaats en uitdrukking binnen de schoolorganisatie én het straatbeeld. De overdekte speelplaats sluit het U-vormig gebouwencomplex tot een ring, zonder de openheid naar de achterliggende ‘speel’ tuin te hinderen. De overdekking is zo gedimensioneerd dat het dak dienst doet als energiedrager voor PV panelen en dat de ruimte eronder wordt ingericht als sportschuur.