Callewaert-Vanbrussel, Mespelare

Woning met artsenpraktijk

locatie
Mespelare

opdrachtgever
Alexander Callewaert en Saskia Vanbrussel

status
opgeleverd

jaar
2005 – 2007

Deze eengezinswoning met dokterspraktijk situeert zich in het spanningsveld tussen de verkavelingslogica en de organisch gegroeide dorpskern. Enerzijds zoekt de woning resoluut verbinding met de prachtige, barokke kerktoren en de bebouwing van dorpshuizen. Anderzijds wordt de bezoeker die de woning vanuit de verkaveling benadert, geconfronteerd met een reeks zich verheffende, maar herkenbare dakprofielen die zich ontwikkelen uit de traditionele vorm van een verkavelingshuis met zadeldak.

Een kubus van 15×15×15 meter wordt door exacte middellijnen en parallelle versnijdingen tegenover de zijbouwlijn tot een getrapt en gefacetteerd kristal afgebouwd. De woonvertrekken en kamers zijn in een slakkenhuisachtige stapeling rond de centrale ruimte geordend. De ordening van de vertrekken volgt de cyclus van de zon en de belangrijke markeringen in het dorpslandschap: een boomgaard met schapen, de kerktoren, de pijpenkop van de verkaveling…

De centrale trappenruimte vertakt zich als een strakke, witte tegenvorm in de woning, ze overstijgt de functionaliteit van transitruimte en wordt een verblijfplaats voor muziekbeleving. Via een aantal bijzondere openingen kan het licht tot diep in deze ruimte doordringen. De woning sluit aan op een oude traditie van statige landhuizen.

Kunstenaar Nikolaas Demoen bedacht een schitterend kleurenpalet om met een zeer zuinige toets kleurvlekken achter te laten in het interieur. Keramist Jos Devriendt voorzag enkele unica om het verlichtingsconcept te vervolledigen.